КАГАРЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

   На Головну | E-mail

09200, місто Кагарлик Київської області, площа Незалежності, 1. Телефони: (04573) 5-16-40, 5- 40-77, 6-09-34, е-mail: kagrada@ukr.net

Пошук по сайту

 

Головне меню

 

Погода

 

Банерообмін

 

Календар

 

 
Публічна інформація
 

 

Графік прийому запитувачів публічної інформації у Кагарлицькій районній раді 

( каб.205 м. Кагарлик  пл.. Незалежності,1)

Відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради

понеділок — четвер з 8 до 17 години

(перерва з 12 до 13 години)

п’ятниця  з 8 до 15.45 години

(перерва з 12 до 13 години)


Інструкція

з питань обліку, подання та розгляду запитів на публічну інформацію у Кагарлицькій районній раді

 

1. Загальні положення.

1.1.Інструкція з питань обліку, складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію у Кагарлицькій  районній раді поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані районною радою відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2.Запит на інформацію – це прохання особи до районної ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3.Запити на отримання публічної інформації можуть подаватися в усній, письмові чи іншій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту:

поштою – на адресу : Київська область м. Кагарлик пл. Незалежності, 1 Кагарлицька районна рада;

факсом – ( 04473 )54077;

телефоном - ( 04473) 51640;

електронною поштою -  kagrada@ukr.net

1.4.Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними.

1.5.Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними свої функцій.

2.Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми запиту на публічну інформацію, затверджену розпорядженням голови ради  № 027 від 16.05.2011  « Про організацію в Кагарлицькій районній раді роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» ( додаток 1, ) або в довільній формі та має містити :

- ім’я ( найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є ;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо ;

    - підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

2.2. У разі , якщо з поважних причин ( інвалідність , обмежені фізичні можливості) особа не може подати письмовий запит, його має оформити секретар керівника, який здійснює реєстрацію вхідної документації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Оригінал інформаційного запиту передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію для попереднього розгляду та реєстрації.

2.3.Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді можна отримати (разом з консультацією щодо оформлення запиту) у  відділі юридичного забезпечення  виконавчого апарату районної ради ( кабінет 205) .

2.4. Письмовий інформаційний запит ( включно електронний лист, факс), що надійшов в районну раду , реєструється в установленому в журналі реєстрації  обліку запитів на публічну інформацію.

Усний запит на інформацію реєструється шляхом занесення їх до форми запиту на публічну інформацію, затверджену розпорядженням голови ради від 02.06.2011 № 61/01- 02 „Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації ”

2.5.На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа вхідної кореспонденції районної ради із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

3. Розгляд запитів на інформацію.

3.1. Усі документи після реєстрації передаються на розгляд голови районної ради, який розглядає їх та передає в відділ юридичного забезпечення районної ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація та зазначає  термін виконання .

3.2. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у  відділі юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради та надсилаються через поштове відділення .

3.3.Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

4. Плата за надання інформації.

4.1.Інформація на запит надається безкоштовно.

4.2.У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

4.3.Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови районної ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України .

5. Строки розгляду запитів на інформацію.

5.1.Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання .

5.2.У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

5.3.Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4.У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем .

6. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію.

6.1.Районна рада має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо :

- не володіє і незобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується , належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України „ Про доступ до публічної інформації”;

- особа, яка подала заяву на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

6.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі та має містити :

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови ;

- підпис.

7. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію.

7.1.Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбаченні Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7.2.У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

8. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю.

У разі, якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо, хто володіє такою інформацією, виконавець запиту, вказаний у резолюції, протягом двох днів готує письмову відповідь про направлення цього запиту належному розпоряднику інформації, з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

            Якщо розпорядник інформації невідомий, виконавець в установлений термін готує письмову відповідь про причину відмови у наданні інформації.


 

ПЕРЕЛІК

ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ

До службової інформації належать:

1.Інформація, що міститься в документах:

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, службові записки, рекомендації, резолюції, звіти, акти, протоколи, матеріали конкурсів) пов’язані з розробкою напряму діяльності районної ради з процесом прийняття розпоряджень і передують публічному обговоренню та прийняттю відповідних рішень;

- документи бухгалтерського обліку та звітності;

- документи з кадрових питань.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини 2 статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 


Порядок оскарження рішень розпорядника інформації

або його бездіяльності

      Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

     Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

      Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           Про організацію в Кагарлицькій районній раді роботи щодо доступу до публічної інформації

                 - додаток (запит на інформацію)

       Про доступ до публічної інформації

      Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат


НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ

      Закон України "Про доступ до публічної інформації"

      Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк, що надаються за запитом на інформацію"


 

Система обліку документів, які містять публічну інформацію


Звіт про надходження запитів на публічну інформацію

 

 

 

Оголошення

 

Посилання

 

Новини

   

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Лічильник

 

  Юрій Донських-2011 © Офіційний сайт Кагарлицької районної ради