КАГАРЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

   На Головну | E-mail

09200, місто Кагарлик Київської області, площа Незалежності, 1. Телефони: (04573) 5-16-40, 5- 40-77, 6-09-34, е-mail: kagrada@ukr.net

Пошук по сайту

 

Головне меню

 

Погода

 

Банерообмін

 

Календар

 

 
Місцеве самоврядування

   

Місцеве самоврядування в Україні— це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

 • народовладдя;

 • законності;

 • гласності;

 • колегіальності;

 • поєднання місцевих і державних інтересів;

 • виборності;

 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;

 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування включає:

 • територіальну громаду;

 • сільську, селищну, міську раду;

 • сільського, селищного, міського голову;

 • виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

 • районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

 • органи самоорганізації населення.

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.

 

Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

 

Ради — представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами.

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

 

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста, обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

 

Повноваження

Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

 

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад стосуються наступних сфер діяльності:

 • соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

 • в галузі бюджету, фінансів і цін;

 • щодо управління комунальною власністю;

 • в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;

 • у галузі будівництва;

 • освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

 • з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

 • соціального захисту населення;

 • в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

 • в галузі оборонної роботи;

 • щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

 • щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо.

 

Оголошення

 

Посилання

 

Новини

 

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Лічильник

 

  Юрій Донських-2011 © Офіційний сайт Кагарлицької районної ради